Sản phẩm

Đèn LED Highbay B3-250w

6.215.815  3.729.489 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B11-250w

8.191.666  4.915.000 

Đèn LED Highbay B2-250w

6.820.315  4.092.189 

Đèn LED công nghiệp B3-200

5.411.250  3.246.750 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B4-250w

5.295.615  3.177.369 

Đèn LED công nghiệp B4-200

4.340.100  2.604.060 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B11-200w

7.237.500  4.342.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B5-200w

3.356.640  2.013.984 

Đèn led nhà xưởng B1-180

6.798.750  4.079.250