Đèn LED nhà xưởng cao cấp

Đèn LED nhà xưởng Highbay B4-120

1.788.000 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B3-120

2.247.750 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B11-120

2.750.700 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B5-120

1.494.000 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B2-120

2.497.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B1-120

2.630.700